VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:         

Jan Šubrt

IČ:                    75591260

Sídlo:               Kramolín 59, 675 77 Kramolín

E-mail:            info@subrtobchod.cz, info@subrtservis.cz

Telefon:          +420 560 000 349

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte